Syksyn 2018 avoimet koulutukset

Syksyllä 2018 on ohjelmassa tällä haavaa vain yksi avoin koulutus. Muistathan, että kaikkia koulutuksiani on mahdollista tilata myös suoraan työyhteisöön tai organisaatioon sisäisiksi koulutuksiksi, kuten monet tekevätkin.

Kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset – käytösmallit ja kokemusmaailma

Aika ja paikka 6.9.2018 klo 10.00 – 17.00 Lappeenranta, kesäyliopiston koulutustila Koulukatu 11 (3. krs), ilmoittautumiset ja lisätiedot täältä

Kohderyhmä Lapsia ja nuoria työssään kohtaavat ammattilaiset, esim. varhaiskasvatuksen työntekijät, luokanopettajat, erityis- ja aineenopettajat, koulunkäyntiavustajat, perhe- ja lastenkotien työntekijät, sosiaalityöntekijät, neuvolan terveydenhoitajat ja psykologit, sijaisvanhemmat ja pakolaisten vastaanottokeskusten työntekijät sekä muut teemasta kiinnostuneet ammattilaiset.

Tavoitteet Koulutus antaa perustietoa kiintymyssuhdeteoriasta lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen näkökulmasta (mm. erilaiset kiintymyssuhdemallit ja niiden syntymekanismit, kiintymyssuhteen ilmeneminen lapsen ja nuoren käytöksessä ja ihmissuhteissa, vaikutukset tulevaisuuteen ja aikuisuuteen) sekä välineitä arjessa toimimiseen traumataustaisten lasten ja nuorten kanssa. Lisäksi tarkastellaan vanhempien kanssa työskentelyä ja ammattilaisten työssä jaksamista.

Sisältö
– Kiintymyssuhde lapsen kehityksen perustana
– Keitä kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset ovat ja miten heidät voi tunnistaa? Tarinoita tämän päivän
Suomesta
– Lapsen ja nuoren käytösmallit: tunnistaminen ja ymmärtäminen
– PACE-asenne ja muut lasta tukevat toimintatavat
– Vanhempien kanssa työskentely
– Ammattilaisen oma hyvinvointi ja jaksaminen

 

Kirjoita oma kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.