Turvaa, hoivaa ja hyvinvointia -webinaarisarja, syksy 2020

Turvaa, hoivaa ja hyvinvointia – mistä kiintymyssuhdeteoriassa oikein on kyse? – webinaarisarja

Webinaarien päivämäärät ja kellonajat:

Webinaari I pe 30.10.2020 klo 14 – 15.30
Webinaari II pe 6.11.2020 klo 14 – 15.30
Webinaari III pe 20.11.2020 klo 14 – 15.30
Webinaari IV pe 4.12.2020 klo 14 – 15.30
Webinaari V pe 11.12.2020 klo 14 – 15.30

Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä adoptiovanhemmille ja perhehoitajille suunnatussa viiden webinaarin kokonaisuudessa perehdymme kiintymyssuhdeteoriaan ja kehitykselliseen traumaan käytännönläheisesti ja koulutuksen antia kunkin osallistujan arkeen kytkien. Tutkimme kiintymyssuhdeteoriaa lasten ja nuorten, vanhemmuuden sekä ammatillisen toiminnan näkökulmista.
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa ihmisen kasvaun ja kehityksen keskeisiin osa-alueisiin tavalla, joka mahdollistaa sekä työn laadun että työhyvinvoinnin lisääntymisen. Osallistujilla ei tarvitse olla etukäteistietoa kiintymyssuhde- tai traumateoriasta.

Koulutuksen aikana:
– saat perustiedot ja ymmärryksen kiintymyssuhdenteoriasta, erilaisista kiintymyssuhdenmalleista sekä kehityksellisestä traumasta
– opit tunnistamaan ihmissuhteissaan ja tunnetaidoissaan apua tarvitsevia lapsia, nuoria ja perheitä
– saat vinkkejä toimintatavoista ja arjen keinoista, jotka lisäävät arvostusta, luottamusta ja psyykkistä turvallisuutta sekä asiakastyössä että työyhteisöissä
– pääset linkittämään tietoa ja osaamista omaan työhösi ja sen käytäntöihin

Sisältö:

Webinaari I: Kiintymyssuhdeteorian perusteet

Kiintymyssuhdeteorian lähtökohdat: kehityksen vaiheet ja merkitys lapselle ja nuorelle
Kiintymyskäyttäytyminen ja tutkiva käyttäytyminen
Kehityksen eri osa-alueita: tunnesäätely, sosiaaliset taidot, kognitiivinen kehitys
Mitä tarvitaan riittävän hyvään kehitykseen?

Webinaari II: Kiintymyssuhteet lapsen ja nuoren elämässä

Kiintymyssuhdemallit ja hoivan kautta rakentuvat kokemukset
Sisäiset työskentelymallit
Kiintymyssuhdekehityksen häiriintyminen ja siihen liittyvät käytösmallit
Stressi ja kehityksellinen traumatisoituminen

Webinaari III: Kiintymyssuhteet ja vanhemmuus

Kiintymyssuhteet aikuisuudessa
Vanhemman omien varhaisten kiintymyssuhteiden vaikutus vanhempana toimimiseen
Toimivan vanhemmuuden ominaisuudet
Haavoittunut vanhemmuus ja kiintymyssuhdemallien ylisukupolvisuus

Webinaari IV: Kiintymyssuhteet ja ammatillinen työskentely

Ammatillinen toiminta ja kiintymyssuhdeteoria
Tietoisuus omasta kasvuhistoriasta ja sen vaikutuksesta itseen
Toissijaisten kiintymyssuhdehahmojen merkitys lapsille ja nuorille
Kiintymyssuhdeteoria ammatillisen työskentelyn viitekehyksenä: ajatus- ja toimintamalleja

Webinaari V: Työhyvinvointi ja työyhteisön kehittäminen kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta

Vaativaa ihmissuhdetyötä tekevän ammattilaisen työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
Kiintymyssuhteisiin ja traumatisoitumiseen liittyviä työyhteisöilmiöitä
Työyhteisön toiminnan kehittäminen ja psyykkisen turvallisuuden lisääminen

Jokaisesta webinaarista tehdään tallenne, joka lähetetään koulutukseen ilmoittautuneille webinaarin jälkeen.

Kouluttaja: kouluttajana toimii TtM, kouluttaja, työnohjaaja (STORry) Sanna Mäkipää, jolla on pitkä kokemus eri aloilla lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttamisesta, valmentamisesta ja työnohjaamisesta kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuen.
Lisätietoa kouluttajasta löydät täältä: www.sannamakipaa.fi

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sari Kavala, sari.kavala(at)kesyli.net), p. 010 322 9462

Koulutuksen hinta: 180 €

Ilmoittautuminen viimeistään 16.10.2020 osoitteessa www.kesyli.net
Ilmoittautuminen on sitova viimeisen ilmoittautumispäivämäärän jälkeen. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta peruutuksesta peritään puolet koulutusmaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko maksu.
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Ilmoittautuminen päättyy 16.10.2020

Kirjoita oma kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.