Palvelut

Toiminnan lähtökohdat ja työmuodot

Toimintani lähtökohtia ovat systeeminen ajattelu, dialogisuus, tarinallisuus ja kokemuksellisuus sekä valmentava työote ja toiminnallisuus.

Työmuotojani ovat luennot, koulutuspäivät, prosessikoulutukset, työnohjaus, konsultaatiot sekä työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämishankkeet. Palvelut räätälöin yhteistyössä asiakkaan kanssa sekä sisällön että työmuotojen osalta vastamaan parhaalla mahdollisella tavalla ajankohtaiseen tarpeeseen.

Organisaatiot & johtajuus

Organisaatioiden ja johtajuuden kehittäminen

Strategiset kehittämisprosessit: Strategisessa kehittämisprosessissa tarkastellaan organisaation / yksikön historiaa ja tätä päivää dokumenttien, konsultin toteuttamien haastattelujen ja työhön tutustumisen keinoin. Kootun tiedon pohjalta työskennellään yhdessä avainhenkilöiden kanssa työpajoissa: mietitään, mistä on tultu tähän päivään, miltä työ ja tavoitteet näyttävät ja miten tästä eteenpäin. Strategiset tavoitteet ja tulevaisuuden visio työstetään yhdessä. Prosessin aikana vahvistetaan myös yhteistyötä ja yhteisiä näkemyksiä organisaation sisällä.

Muutoksen tuki: Organisaatioissa tapahtuu jatkuvasti isoja muutoksia toiminnan, organisaatiorakenteiden tai avainhenkilöiden vaihtumisen myötä. Joskus muutoksen työstämiseen on hyvä pysähtyä organisaation ulkopuolisen henkilön kanssa.

Muutosprosessi voi olla esimerkiksi tiimiprosessi, jossa luodaan tiimille yhteistä näkemystä toiminnan rakenteista, kirkastetaan perustehtävää ja parannetaan ammatillista vuorovaikutusta yhdessä työskennellen. Myös esimies voi tarvita tukea muutoksen läpiviemiseen työyhteisössään tai organisaatiossaan.

Valmentava johtajuus: Valmentava esimies tarkastelee työtään kolmesta eri näkökulmasta käsin: asioiden ja rakenteiden, tiimin rinnalla työskentelyn sekä työyhteisöä systeemisenä yhteisönä tarkastelevasta näkökulmasta. Valmentavassa työotteessa esimies hyödyntää erilaisia toimintatapoja kuin aiemmin ja osallistaa uudella tavalla johdettavansa. Valmentavan johtajuuden ajatusmallin myötä on myös mahdollista kasvaa ihmisenä ja oppia tuntemaan itseään paremmin.

Valmentavaan esimiestyöhön ja sen menetelmiin voi tutustua joko luennon, koulutuksen tai pidemmän kehittämis- tai ohjauksellisen prosessin puitteissa.

Työyhteisöt

Työyhteisöjen ja tiimien kehittäminen ja työhyvinvointi

Työyhteisöjen ja tiimien kehittämisen keskeisiä ydinteemoja ovat vuorovaikutustaidot, palautteen antaminen ja saaminen ja toimivan palautekulttuurin kehittäminen sekä erilaisten muutostilanteiden tarkastelu yksilön ja työyhteisön näkökulmista. Myös työhyvinvointi sekä työssä jaksamisen tarkastelu ovat keskeisiä teemoja. Ihmissuhdealoilla työskentelevillä ihmissuhdetyön erityispiirteet, mm. psyykkinen kuormittavuus, sekä ohjauksellinen työote asiakastyössä nousevat tärkeään rooliin.

Teemoja on mahdollista käsitellä joko luennoilla, koulutuspäivissä tai pidemmissä prosesseissa tiimien ja työyhteisöjen kanssa. Myös valmennukselliset prosessit tai työnohjaus voidaan rakentaa em. teemojen pohjalta.

Kiintymyssuhdeteoria

Kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvat koulutukset ja konsultaatiot

Kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvia koulutuksia ovat sekä ammattilaisille suunnatut yksipäiväiset ”Kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset – käytösmallit ja kokemusmaailma” -koulutukset että viisi lähipäivää noin viiden kuukauden ajanjaksolla sisältävä ”Murtunut sydän – haavoittunut lapsi” –prosessikoulutus. Koulutuksia voidaan räätälöidä tietyn ammattiryhmän tai organisaation tarpeisiin tai ne voidaan toteuttaa moniammatillisina kokonaisuuksina esim. oppilaitosten täydennyskoulutusyksiköissä.

Kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuvat konsultaatiot voivat olla suunnattuja joko ammattilaisille asiakastapausten käsittelyyn tai adoptio- ja sijaisvanhemmille vanhemmuuden tueksi (suoraan vanhemmille puhelimitse tai kasvokkain tai esim. yhteisenä käyntinä päiväkodissa tai koululla).

Sijais- ja adoptiovanhempien kanssa työskentelevät tahot voivat lisäksi tilata asiakasperheilleen joko parisuhdeluentoja, -koulutuksia tai –ryhmiä, jotka perustuvat Väestöliiton Tahdolla ja taidolla –parisuhdekoulutukseen tai Ihan iholla –tukiryhmiä (Pesäpuu ry:n ryhmämalli).

Saatua palautetta

”Sinä Sanna olit loistava! Joka suhteessa. Jos lähtisi analysoimaan luentoasi, voit olla varma, että siitä ei plussia puuttuisi. Olen rekrytoinut kouluttajia. Tietoa ja taitoakin saattaa löytyä, mutta persoona on se, joka tekee upean kouluttajan. Olen iloinen, että kohtasin sinut. Se auttaa uskomaan että maailmasta vielä löytyy kouluttajapersoonia, upeita ihmisiä, jotka osaamisen ja elämänkokemuksen lisäksi osaavat jakaa sen yleisönsä yhteiseksi voimavaraksi.”
Merja

”Ammattilainen, jolta saa aina täsmälleen sen palvelun, mitä on tilannut. Suosittelen!”
Anu Uhtio
Adoptioperheet ry

”Ammattitaitoinen, tekee mitä lupaa ja rohkea keskusteluiden avaaja.”
Eeva Raulos
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

”Aivan mielettömän hyvä koulutus, paras anti, mitä koskaan olen 14 vuoden urani aikana saanut. Ammattitaitoinen, omakohtainen ja henkilökohtaisia esimerkkejä sisältävä luento oli huikea kokemus ja nosti sekä hymyn että myös itkun koskettavuudellaan.”

”Kiitos poikkeuksellisen hyvästä koulutuksesta! Asiat esitettiin selkeästi ja käytännön esimerkein, aihe on todella tärkeä!”

”Konsultti oli todella loistava! Hän piti mielenkiintoa koko ajan yllä erinomaisilla faktatiedoillaan sekä elävillä esimerkeillä. Toiminta oli sopivan käytännönläheistä, ja oli helppo peilata asioita omaan työhön ja siellä kohtaamiini tilanteisiin.”

”Sanna Mäkipää oli mukana Helsingin sosiaali- ja terveysviraston INKA-hankkeen (2014-2020) kansallisen Kotihoidon ratkaisut-projektin suunnitteluvaiheessa syksyllä 2014. Hän kirjoitti suunnitteluvaiheen aikana laajan raportin, joka käsitteli Helsingin kotihoitoa, kotihoidon teknisiä innovaatioita Suomessa ja ulkomailla sekä yleisesti teknologian käyttöä kotihoidossa. Hän oli aktiivinen ja idearikas ohjausryhmän jäsen, jota mielelläni suosittelen vastaaviin tehtäviin.”
Anna-Liisa Niemelä
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto