Kevään 2018 avoimet koulutukset

 Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Kiintymyssuhteet ja traumat työyhteisössä

24.4.2018 klo 9.00 – 16.00, Radisson Blu Seaside -hotelli, Helsinki

Valmennuspäivä on rakennettu, koska jokainen meistä kantaa mukanaan omaa kasvu- ja elämänhistoriaansa kiintymyssuhdemalleineen ja mahdollisine traumoineen sekä työ- että yksityiselämässä. Joissain työyhteisöissä käsittelemme lisäksi myös erityisellä tavalla asiakaskuntamme kiintymyssuhteisiin ja traumoihin liittyviä asioita. Usein nämä ilmiöt hämmentävät meitä ja tuottavat kysymyksiä ja pulmia työyhteisön sisälle sekä vaikuttavat työssä jaksamiseen. Toisaalta lisääntynyt ymmärrys niistä auttaa meitä voimaan paremmin yksilöinä ja työyhteisöinä sekä tarjoamaan laadukkaampia palveluita asiakkaillemme. Kiintymyssuhdeteoria ja traumateoria antavat oivallisen viitekehyksen sekä asioiden ymmärtämiseen että keinojen löytämiseen arjen työssä.

Valmennuspäivän toteuttavat Merja Munnukka-Dahlqvist / Konsultointi ja Koulutus MMD Oy ja Sanna Mäkipää.

Lisätietoja, ilmoittautumisohjeet ja koulutusesitteen löydät täältä

 Persoona pelissä – Ammatillisuus, toimiva työyhteisö ja työssä jaksaminen entistä vaativimmilla ihmissuhdealoilla

3.5.2018 klo 9.00 – 15.45, Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola

Työskenteletkö hoito-, sosiaali-, kasvatus-, opetus- tai muulla ihmissuhdealalla? Käytätkö persoonaasi keskeisimpänä työvälineenäsi? Jos vastasit kyllä, on tämä koulutus sinua varten.

Tarkastelemme päivän aikana ihmissuhdetyön erityispiirteitä, ammatillisuutta ja sen osa-alueita, toimivan työyhteisön elementtejä sekä työssä jaksamista entistä kuormittavammiksi ja monimutkaisemmiksi muodostuvissa työtehtävissä ja -tilanteissa. Mietimme mitä ihmissuhdetyön ammatillisuus on tänä päivänä ja miten voimme sekä yksilöinä että yhteisöinä työskennellä, mutta myös voida hyvin kaiken keskellä.

.Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja ilmoittaudu täällä

Turvassa Suomessa – kiintymyssuhde- ja traumateoriaan pohjautuvan työskentelyn perusteita 

4.5.2018 klo 9.00 – 16.00, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahti

Koulutuspäivä on suunnattu pakolaistaustaisten henkilöiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutuksessa perehdytään kiintymyssuhde- ja traumateoriaan pakolaisuuden näkökulmasta käytännönläheisesti, kunkin osallistujan työhön kytkien. Osallistuminen ei edellytä aiempaa osaamista em. teorioista. Päivä sopii esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ja opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään pakolaistaustaisia henkilöitä.

Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja ilmoittaudu täällä

Kiintymyssuhteiltaan traumatisoituneet lapset ja nuoret − käytösmallit ja kokemusmaailma

9.5.2018 klo 8.00 – 15.00, FAI, Forssa

Koulutuspäivän kohderyhmänä ovat menetyksiä, eroja ja/tai traumoja kokeneiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät työyhteisöt ja muutkin lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevät työyhteisöt.Päivän aikana tarkastellaan kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta lapsuuden ja nuoruuden kehitystä, vanhemmuuden toimivuutta sekä ammatillista työskentelyä.

Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja ilmoittaudu täällä

Esimiespysäkki

1.6.2018 klo 10.00 – 18.00 Luontosaari Lehtinen ja 17.8. klo 12.00 – 16.00 Porvoo

Hei esimies! Kuka olet, mistä olet tullut? Tervetuloa kanssamme tutkimaan omaa ammatillista identiteettiäsi ja virkistymään kauniiseen Loviisan saaristoon heräävän kevään aikaan!

Esimiestyö on erityistä ja vaativaa ihmissuhdetyötä. Se ei ole vain exceleitä, vaan myös itsetuntemusta, oman historian ymmärrystä ja kykyä olla läsnä. Ensimmäisen päivän aikana käymme läpi esimiehen itsetuntemusta ja pohdimme omaa tapaamme tehdä työtä. Lisäksi tutkimme teemaa parivalokuvauksen keinoin. Ympäristönä toimii virkistävä ja kaunis luontosaari Lehtinen Loviisassa. Toisena päivänä kokoonnumme ensimmäisen päivän kuvista koottuun valokuvanäyttelyyn Porvooseen. Näyttelyssä saat olla esillä juuri sillä tavalla kuin itse haluat.

Koulutuksen toteuttavat Anne Saarnio-Jokinen / Arjen Pysäkki ja Sanna Mäkipää

Koulutusesitteen saat minulta sähköpostitse. Otan myös ilmoittautumiset vastaan.

Kirjoita oma kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.